„АКТИВИ КОНСУЛТ”

е счетоводна къща, с дългогодишен опит в сферата на счетоводното и данъчното облагане.

Предоставяме счетоводни услуги, и данъчна защита, както на прохождащи дружества така и на такива утвърдени в своята сфера на дейност, физически лица и неправителствени организации. Началото на нашата дейност е поставено през 2005 година, когато е учредено и „АКТИВИ КОНСУЛТ” ЕООД. Основната задача пред счетоводното предприятие е осигуряване на коректна и професионална счетоводна услуга на нашите български и чуждестранни клиенти.

Финансова сигурност

Нашият екип се състои както от млади, така и дългогодишни специалисти, професионалисти в работата си. Държим изключително много на обучението на персонала, за да могат те да се развиват и придобиват по голям опит при обслужването на деловите ни партньори:

 • А ктивни сме в комплексни данъчни консултанции ;
 • К оректни при проверки и защита на интересите на клиента;
 • Т очно и прозрачно предоставяне на счетоводно обслужване;
 • И зготвяме финансови одити
 • В одим открит и честен диалог с деловите ни партньори.
 • И зграждаме цялостен финансов облик на дружествата, които обслужваме

Ние работим с нашите клиенти въз основа на доверие, откритост и честен диалог, което довежда и до намиране на ефективни законови решения, на делови казуси, за всеки един от тях. Счетоводна къща „АКТИВИ КОНСУЛТ” е за водене на открит и честен диалог с клиентите.

Изберете нас. Ето защо:

 • Гарантираме счетоводни услуги, съобразени изцяло, както с българското, така и със законодателствата, действащи при нашите чуждестранни клиенти.
 • Защитаваме интересите Ви като вече не е нужно да се притеснявате за документи, данъчни и  осигурорителни отношения, счетоводство и всички въпроси свързани с тях. Оставете рутинните действия на нас.
 • Предоставяме ви обслужване само за вашето дружество от специалист ТРЗ, счетоводител, главен счетоводител и одитор и всичко това на цената на месечна такса за счетоводно обслужване, което ще облекчи разходите ви за поддръжка на собствен счетоводен софтуер и собствен счетоводен отдел.
 • Винаги сме готови да отговорим на разнообразните въпроси които възникват в процеса на Вашата работа. Можете да разчитате, че сме насреща за изпълнението на сложни задачи и разрешаването им съгласно счетоводно и данъчното ни законодателство.
 • Счетоводна къща „Активи Консулт” гарантира сигурност и конфиденциалност за Вас и Вашия бизнес.

Независимо от своята големина и обхват на дейността, всяко дружество има нужда от стабилност и сигурност на своите финанси, за да може спокойно да осъществява икономическата си дейност. Екипът на счетоводна къща „Активи Консулт” предоставяме всички счетоводни дейности и осигуряваме на нашите бизнес партньори ефективна и сигурна услуга, която прави счетоводните процеси и данъчните взаимоотношения с държавата – прозрачни и сигурни.


Счетоводни услуги

 • Месечно завеждане на ДДС регистри
 • Текущо счетовдно обслужване
 • Индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Завеждане на склад – стоки, материали
 • Амортизационен план на дълготрайни активи
 • Паричния поток – двежение на средствата контрагенти и разчети с бюджета
 • Инвентаризации
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на годишни финансови отчети съгласно Международните и Националните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на месечни и годишни отчети за Националния статистически институт
 • Данъчни и счетоводни консултации


Допълнителни услуги

 • Регистрация по ЗДДС
 • Дерегистрация по ЗДДС
 • Възстановяване на ДДС от ЕС
 • Защита при ревизии и проверки
 • Представителство чрез електронен подпис


ТРЗ и Личен състав

 • Администриране на служители – Назначаване, Освобождаване
 • Поддържане на досиета, вкл. длъжностни характеристики
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне и банкиране на платежни нареждания за осигуровки и данък общ доход
 • Подаване на декларации за внесените осигуровки и данък общ доход
 • Обработване на болнични листове
 • Попълване на трудови книжки
 • Представителство чрез електронен подпис
 • Защита при проверки и ревизии пред НАП и НОИ
 • Изготвяне на графици за ползване на отпуски
 • Съдействие при сключване на договор със Служба по трудова медицина
 • Съдействие при проверки от Инспекцията по труда

Всички тези дейности изискват от компаниите голяма документация и стриктно спазване на правила, процедури и срокове. Ние поемаме цялата грижа по тази дейност, за да имате време ефективно да се занимавате с Вашия бизнес


Финансов одит

Световната практика в днешно време най-общо определя одита като:

 • системен процес, чрез който се получава информация за определени показатели и се анализира тяхното съответствие с определени критерии, както и представянето на резултатите от тази съпоставка на заинтересуваните потребители.
 • независимо разглеждане и проверка от специално назначени одитори на финансовите отчети на предприятието и изразяване на мнение за тях, като се спазват правилата, установени от закона”.

Финансовия одит е задължителен при определени законови показатели и доброволен при желание от клиента. Във всички случаи неговото провеждане е свързано с повече спокойствие и сигурност за вас и вашия бизнес, като допълнителна проверка на коректността на счетоводната работа.

Вътрешният одитпредоставя анализ на състоянието на Вашите документи, пропуските или добрите практики на Вашето счетоводство и мерките, които трябва да се вземат, навреме и без пропуски и грешки. Защото грешките в счетоводството струват пари.

 • Независим финансов одит – задължителен и по желание
 • Вътрешен одит – преглед и анализ на фирмената документация и счетоводство

Можете да си запишете час за консултации или да ни пишете чрез нашия е-мейл, за да преценим как бихме могли да бъдем полезни на Вашата компания и бизнес. Можете да очаквате от нас бърз и компетентен отговор.

 • Заявяване и получаване на документи за наличие/ липса на публични задължения
 • Публикуване на годишни финансови отчети
 • Фактуриране
 • Банкиране, вкл. откриване и закриване на сметки
 • Завеждане и съхранение на Архив
 • Предоставяне на седалище и адрес на управление
 • Регистрация в Комисия за защита на личните данни
 • Попълване на отчетни форми пред БНБ за статистиката на платежния баланс
 • Изработка на фирмен печат
 • Куриерски услуги – стават взимане на документи от офис на клиента

Административните услуги включват множество дейности, които отнемат време на Вас или Вашия персонал. Ние осигуряваме и Ви предоставяме тези задължения, за да имате време за бизнеса си или за други дейности, подсигуряващи Вашата компания.

Можете да ни се обадите за среща по всеки сложен, счетоводен проблем, пред който се изправя компанията Ви.

Защитете вашите пари, изберете да сте активни с Активи

НАШИЯТ ЕКИП