Право на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил

Определението за лек автомобил е регламентирано в допълните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в §1, т.18  а именно: „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено Прочетете повече заПраво на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил[…]