Намалена ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения – вестници и списания

В „Държавен вестник“, бр. 102 от 23.12.2022 г., е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто. Съгласно чл. 66а, т. 2 от ЗДДС, Прочетете повече заНамалена ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения – вестници и списания[…]

Последни три дни за плащане на данъка върху доходите с отстъпка 5%

Остават три дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5%, но не повече от 500 лв. при плащане на данъка по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от нея, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път и да платят до 31 март данъка за довнасяне, намален с отстъпката, Прочетете повече заПоследни три дни за плащане на данъка върху доходите с отстъпка 5%[…]

5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март

На интернет страницата си, НАП напомня: Остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален Прочетете повече за5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март[…]

Европрограми за над 735 млн. лв. тръгват към бизнеса до края на годината

Микро, малките и средни предприятия в страната ще могат да кандидатстват за над 735 млн. лв. до края на годината. Средствата са по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) към Министерството на иновациите и растежа. Те ще трябва да бъдат инвестирани в нови машини и Прочетете повече заЕвропрограми за над 735 млн. лв. тръгват към бизнеса до края на годината[…]

Кратък обзор на промените в ЗМДТ

В ДВ, бр. 96 от 06.12. 2019 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с с който се въвеждат поредните промени в данъчните закони, приложими за следващата 2020 г. С § 27-29 от преходните и заключителни разпоредби се правят съответните изменения и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).   Прочетете повече заКратък обзор на промените в ЗМДТ[…]

Кратък обзор на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане   В ДВ, бр. 96 от 06.12. 2019 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с който се регламентираха промените в закона, в сила от началото на 2020 г.   Промените могат да се обособят на две групи:   въвеждане на изисквания Прочетете повече заКратък обзор на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ[…]

Кратък обзор на промените в ЗДДС и ЗАДС

Представяме кратък обзор на най-важното от промените в:   Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за акцизите и данъчните складове     Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 г.   Даниела Даракчиева, данъчен експерт   Актуално към 09.12.2019 г.   В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. със Прочетете повече заКратък обзор на промените в ЗДДС и ЗАДС[…]

Най-важното от промените в ЗСч

В ДВ брой 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО),  с който се въвеждат поредните промени в данъчните закони, приложими за следващата 2020 г. С § 39 и § 40 от преходните и заключителни разпоредби се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството (ЗСч). Прочетете повече заНай-важното от промените в ЗСч[…]