Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 7415
Активи Консулт – Активи Консулт

Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) през 2023 година

Подаването на годишния отчет за дейността (ГОД), тоест отчета по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката, е задължение на всяко предприятие, което подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и на всяко лице, попадащо в обхвата на чл. 51 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)[1]. Обичайна практика от последните години е редът, начинът Прочетете повече заПодаване на годишен отчет за дейността (ГОД) през 2023 година[…]

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.   Промените в ЗКПО за 2023 г. са извършени чрез няколко закона, като само един от тях е Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, както и са налице такива, с които не се изменят или допълват норми от ЗКПО, а чрез приети преходни Прочетете повече заПромените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.[…]

Как се третират услуги, свързани с международен транспорт?

Примерен казус: Дружеството притежава моторен кораб и предоставя услуги в режим на международен морски транспорт в Черно море – превоз на товарни автомобили, извършващи международен транспорт и пасажери. Клиенти са: български данъчно задължени и данъчно незадължени лица, чуждестранни фирми данъчно задължени и незадължени и физически лица, установени на територията на трети страни; чуждестранни фирми данъчно задължени Прочетете повече заКак се третират услуги, свързани с международен транспорт?[…]

Дивидент, авансов дивидент и скрито разпределение – разлики и проблеми

И Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са синхронизирани при изброяване вида на доходите, които се третират за данъчни цели като дивидент и съответно подлежат на облагане с данък при източника/респ. окончателен данък.   И в § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО и в § 1, т. 5  от ДР Прочетете повече заДивидент, авансов дивидент и скрито разпределение – разлики и проблеми[…]

Ползване на данъчните облекчения за деца при работодателите за придобитите през 2022 г. доходи по трудови правоотношения

И тази година голямото предизвикателство пред работодателите, които правят годишно облагане на доходите по трудови правоотношения, е прилагането на новите по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Миналата година за първи път размерите на тези облекчения бяха значително завишени, което породи множество въпроси и предизвика възникването на много казуси във връзка Прочетете повече заПолзване на данъчните облекчения за деца при работодателите за придобитите през 2022 г. доходи по трудови правоотношения[…]

Относно възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател през време на ползване на служебен отпуск

Възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател по чл. 110 КТ през време на ползване на служебен отпуск за повишаване на квалификацията по основното трудово правоотношение   Разпоредбите на чл. 110 и чл. 114 от КТ представляват самостоятелно правно основание за възникване на трудово правоотношение за полагане на допълнителен труд при същия или за работа Прочетете повече заОтносно възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател през време на ползване на служебен отпуск[…]

Задължителна ли е регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице отдаващо имот под наем чрез платформа

Примерен казус: Чуждестранно лице, гражданин на ЕС, закупува имот в България – апартамент с площ 40 кв.м, с цел краткосрочно отдаване под наем чрез платформата Airbnb. Лицето получава Булстат номер и се регистрира по чл. 97а от ЗДДС заради фактурите, получавани от платформата (регистрирана за целите на ДДС в Ирландия). Възниква ли основание и за задължителна Прочетете повече заЗадължителна ли е регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице отдаващо имот под наем чрез платформа[…]

Изменение в чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

На интернет страницата си НАП информира за Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, публикувано в Официални вестник на ЕС, в резултат на което Прочетете повече заИзменение в чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)[…]

Третиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин

Примерен казус: Българско дружество регистрирано по ЗДДС ще използва електронен магазин за продажба на стоки в страната и чужбина. При продажба на стоките към страна от ЕС на регистрирано дружество по ЗДДС, то ставката на ДДС е 0%. Въпроси: Каква ще е ставката обаче за услугата по транспорта на стоката, в случай, че транспортът е Прочетете повече заТретиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин[…]

Осигуряване на адвокат, учредил еднолично адвокатско дружество

Примерен казус: Упражняващ свободна професия адвокат учредява еднолично адвокатско дружество, започва да полага труд и в това качество (като собственик на адвокатското дружество), съответно реализира доходи и на това основание. Въпрос: Трябва ли и как следва да се осигурява лицето за дейността и доходите като собственик на адвокатското дружество ?   Упражняващите свободна професия въз основа на определена с нормативен акт предварителна Прочетете повече заОсигуряване на адвокат, учредил еднолично адвокатско дружество[…]