Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ?

Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ? Съгласно договора те се заплащат отделно от наемната цена. Следва ли наемателят да приложи ставката 9 %?   Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт   Актуално към 01.09.2022 г.   На основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва Прочетете повече заКак следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ?[…]

Право на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил

Определението за лек автомобил е регламентирано в допълните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в §1, т.18  а именно: „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено Прочетете повече заПраво на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил[…]

Европрограми за над 735 млн. лв. тръгват към бизнеса до края на годината

Микро, малките и средни предприятия в страната ще могат да кандидатстват за над 735 млн. лв. до края на годината. Средствата са по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) към Министерството на иновациите и растежа. Те ще трябва да бъдат инвестирани в нови машини и Прочетете повече заЕвропрограми за над 735 млн. лв. тръгват към бизнеса до края на годината[…]