Намалена ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения – вестници и списания

В „Държавен вестник“, бр. 102 от 23.12.2022 г., е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто. Съгласно чл. 66а, т. 2 от ЗДДС, Прочетете повече заНамалена ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения – вестници и списания[…]