Изменение в чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

На интернет страницата си НАП информира за Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, публикувано в Официални вестник на ЕС, в резултат на което Прочетете повече заИзменение в чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)[…]

Третиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин

Примерен казус: Българско дружество регистрирано по ЗДДС ще използва електронен магазин за продажба на стоки в страната и чужбина. При продажба на стоките към страна от ЕС на регистрирано дружество по ЗДДС, то ставката на ДДС е 0%. Въпроси: Каква ще е ставката обаче за услугата по транспорта на стоката, в случай, че транспортът е Прочетете повече заТретиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин[…]