Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ?

Как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ? Съгласно договора те се заплащат отделно от наемната цена. Следва ли наемателят да приложи ставката 9 %?   Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт   Актуално към 01.09.2022 г.   На основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва Прочетете повече заКак следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ?[…]

Право на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил

Определението за лек автомобил е регламентирано в допълните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в §1, т.18  а именно: „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено Прочетете повече заПраво на данъчен кредит при закупуване на лек автомобил[…]