Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aktivi162/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 7415
декември 2019 – Активи Консулт

Кратък обзор на промените в ЗМДТ

В ДВ, бр. 96 от 06.12. 2019 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с с който се въвеждат поредните промени в данъчните закони, приложими за следващата 2020 г. С § 27-29 от преходните и заключителни разпоредби се правят съответните изменения и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).   Прочетете повече заКратък обзор на промените в ЗМДТ[…]

Кратък обзор на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане   В ДВ, бр. 96 от 06.12. 2019 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с който се регламентираха промените в закона, в сила от началото на 2020 г.   Промените могат да се обособят на две групи:   въвеждане на изисквания Прочетете повече заКратък обзор на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ[…]

Кратък обзор на промените в ЗДДС и ЗАДС

Представяме кратък обзор на най-важното от промените в:   Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за акцизите и данъчните складове     Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 г.   Даниела Даракчиева, данъчен експерт   Актуално към 09.12.2019 г.   В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. със Прочетете повече заКратък обзор на промените в ЗДДС и ЗАДС[…]

Най-важното от промените в ЗСч

В ДВ брой 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО),  с който се въвеждат поредните промени в данъчните закони, приложими за следващата 2020 г. С § 39 и § 40 от преходните и заключителни разпоредби се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството (ЗСч). Прочетете повече заНай-важното от промените в ЗСч[…]