18.04.2018

Счетоводни услуги

Счетоводни Услуги, които предоставяме:

 • Месечно завеждане на ДДС регистри
 • Текущо счетовдно обслужване
 • Индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Завеждане на склад – стоки, материали
 • Амортизационен план на дълготрайни активи
 • Паричния поток – двежение на средствата контрагенти и разчети с бюджета
 • Инвентаризации
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на годишни финансови отчети съгласно Международните и Националните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на месечни и годишни отчети за Националния статистически институт
 • Данъчни и счетоводни консултации