Относно възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател през време на ползване на служебен отпуск

Възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател по чл. 110 КТ през време на ползване на служебен отпуск за повишаване на квалификацията по основното трудово правоотношение

 

Разпоредбите на чл. 110 и чл. 114 от КТ представляват самостоятелно правно основание за възникване на трудово правоотношение за полагане на допълнителен труд при същия или за работа през определени дни от месеца. Допълнителният трудов договор по чл. 110 КТ се сключва със същия работодател за извършване на работа, която не е в кръга на трудовите задължения по основния трудов договор. Трудовият договор по чл. 114 КТ се сключва за работа през определени дни от месеца, като работодател по него може да бъде работодателят, с когото работникът или служителят е сключил основен трудов договор, или друг работодател. Не съществува законово ограничение с работник или служител, който ползва отпуск по основния трудов договор, да бъде сключен трудов договор по чл. 110 и/или по чл. 114 от КТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: сайт на МТСП, рубрика „Въпроси и отговори“, подрубрика „Трудово право