18.04.2018

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги, които предоставяме:

  • Регистрация по ЗДДС
  • Дерегистрация по ЗДДС
  • Възстановяване на ДДС от ЕС
  • Защита при ревизии и проверки
  • Представителство чрез електронен подпис